Nieuws

Bewaarziekten bij appel en peer in kaart gebracht

Appels en peren worden tot 12 maanden bewaard. Tijdens die perioden kunnen diverse schimmels vruchtrot veroorzaken. Promovendus Marcel Wenneker bracht schimmels in kaart en dook in de epidemiologie van die schimmels.

Appels en peren kunnen door diverse schimmels aangetast worden zoals appelschurft (Venturia inaequalis), vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) of diverse vruchtrotschimmels. De klimatologische omstandigheden in Noordwest Europa zorgen ervoor dat de omstandigheden voor die schimmels gunstig zijn. Omdat appels en peren zo'n 12 maanden bewaard worden kunnen zich gedurende deze periode allerlei vruchtrotveroorzakende schimmels ontwikkelen. Promovendus Marcel Wenneker verdiepte zich in die vruchtrotschimmels. Welke schimmels zijn er? Hoe ontwikkelen die schimmels zich? Wat is de epidemiologie? Op 25 februari promoveerde Wenneker.

Nieuwe soorten

In het artikel 'Beheersen van schimmelziekten in appel- en perenboomgaarden en bewaarcellen', dat in mei 2019 verscheen in Gewasbescherming, geeft hij een overzicht van zijn bevindingen. Er zijn zo'n vijftien schimmelsoorten die vruchtrot kunnen veroorzaken. Belangrijke soorten zijn de schimmel die zogenaamde visogen bij peren veroorzaakt (Cadophora luteo­olivacea) en de veroorzaker van lenticel spot bij appels en peren (Fibulorhizoctonia psychrophila). Wenneker vond ook een aantal nieuwe soorten die vruchtrot kunnen veroorzaken.

Epidemiologie

De veroorzakers van die bewaarziekten hebben als kenmerk dat ze de vruchten vaak al tijdens het groeiseizoen infecteren. Daarna gaan ze in rust. Enkele maanden later, tijdens de bewaring, worden symptomen zichtbaar. Wenneker dook in de epidemiologie van vruchtrotschimmels. Hoe overleven ze? Hij inventariseerde appel- en perenboomgaarden. Uit die inventarisatie blijkt dat concentraties van die schimmels gevonden worden in appelbladresten, kankers, vruchtmummies en dode onkruiden. Met preventieve maatregelen kunnen telers de risico's op besmetting beperken.

Vruchtboomkanker

Naast de bewaarziekten verdiepte de promovendus zich ook in de schimmel die vruchtboomkanker veroorzaakt (Neonectria ditissima). Hij beschrijft in zijn proefschrift een nieuwe methode om op de kwekerij latente infecties van deze schimmel aan te tonen op jonge appel- en perenbomen, nog voordat de boompjes door een fruitteeler in een boomgaard worden geplant. Deze methode kun je gebruiken om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor beheersing van deze ziekte. Zo kun je het gebruiken in het veredelingsonderzoek van appelrassen.

(Bron foto: Pxhere.com )