Project

Bewoners als shareholder natuurparken: een inventarisatie van de burgerbetrokkenheid bij Nationale Parken in Nederland

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurparken, burgerbetrokkenheid
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Nationale Parken richten zich op verbreding en opschaling, zodat meer internationaal publiek wordt aange­trokken en een sociaal economische ontwikkeling aangejaagd. Dit heeft negatieve consequenties voor inwoners en omwonenden van de Nationale Parken nieuwe stijl, maar biedt ook kansen. Dit project wil een scala aan inspirerende voorbeelden van actief burgerschap tonen, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het Nationale Parken beleid ook kansen biedt om het welzijn te vergroten.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)