Nieuws

Bewust ontwormen voor paard en milieu

wit paard (schimmel) in weide - Alexa via Pixabay
Bron foto: Alexa, Pixabay
Samenvatting
  • Onderwerp
    ontwormen, resistentie, milieueffecten
  • Interessant voor
    paardenhouders, dierenartsen
Bekijk de bronnen
Preventiemaatregelen en verantwoorde inzet van ontwormingsmiddelen zijn cruciaal voor het efficiënt beheersen van wormen bij paarden. Dat is een van boodschappen uit het CLM-webinar over het ontwormen van paarden.

In de opname van het CLM-webinar 'Ontwormen van paarden' staat efficiënt en verantwoord omgaan met ontwormingsmiddelen centraal. Dierenarts Floor van Koortwijk laat zien dat preventiemaatregelen zoals bewust weidemanagement, diagnostiek door middel van mest- en bloedonderzoek en doelgerichte behandeling met de juiste ontwormingsmiddelen helpen bij het efficiënt beheersen van rode bloedwormen en spoelwormen bij paarden.

CLM-onderzoeker Monique Mul biedt aan de hand van de resultaten van het project 'Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit' en het rapport 'Diergeneesmiddelen in het milieu : een synthese van de huidige kennis' inzicht in de emissieroutes en effecten van ontwormingsmiddelen voor paarden op het milieu. Ook laat ze zien dat mestbehandeling een rol kan spelen in het beperken van emissies in het milieu.