Nieuws

Big data steeds belangrijker binnen groene sector

Binnen de groene sector wordt big data steeds belangrijker. Het draagt bij aan kwaliteitsverbetering, opbrengstverhoging en kostenbesparing binnen een bedrijf. Vakblad Groen Onderwijs sprak recentelijk onder andere met een aantal ondernemers die hiermee werken.

Jan en Jacob van den Borne uit Reusel bewerken 400 hectare land met behulp van sensoren, taakkaarten, gps, bodembemonsteringsapparatuur en remote sensing. Deze hulpmiddelen leveren data waarmee ze na analyse de juiste teeltmaatregel op het juiste moment kunnen uitvoeren. Door het gebruik van data analyses heeft men de bedrijfsvoering geoptimaliseerd en de overlap in de landbewerking naar één procent teruggedrongen. Ook binnen de melkveehouderijsector wordt er steeds meer gebruik gemaakt van big data. Melkveehouder Tjerk Hof werkte mee aan het project Smart Dairy Farming. Dagelijks krijgt hij via de computer meldingen over zijn koeien. Door het combineren van deze gegevens samen met andere informatie zoals bijvoorbeeld het gewicht van de koe komt hij tot actuele informatie over iedere koe. Hierdoor is het mogelijk om efficiënter te werken, betere afstemming op de individuele koe en omstandigheden te realiseren en te werken aan een optimale gezondheid van de koe.

Efficiëntie en transparantie

Naast efficiënter werken draagt het gebruik van big data ook bij aan transparantie. Zaken als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is anno 2015 belangrijk. Op basis van de beschikbare data kan de boer aantonen hoe hij aan deze thema’s invulling geeft. Echter heeft het gebruik van big data ook een keerzijde. Het is daarom belangrijk om goed na te denken welke gegevens je als ondernemer wilt vastleggen en wie er mee mag werken.

Multidisciplinair opleiden

Het gebruik van data binnen de groene sector betekent ook dat jongeren op een andere manier opgeleid dienen te worden. Studenten moeten leren systematisch werken en analyseren. CAH Dronten laat studenten werken met data die geanalyseerd moet worden. Ook het Aeres Praktijkcentrum heeft 50 hectare grond beschikbaar gesteld om studenten voor te bereiden op deze nieuwe manier van werken. Het bedrijfsleven vraagt inmiddels ook naar multidisciplinaire werknemers. Naast vakinhoudelijke kennis op het gebied van veehouderij of landbouw dienen werknemers ook data te kunnen analyseren. Daarom werken scholen binnen de groene sector nu ook hard aan opleidingen die hierin voorzien.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)