Nieuws

Big data zorgen voor evolutie in de melkveehouderij

Sensoren en andere slimme toepassingen in de landbouw zorgen ervoor dat er steeds meer data beschikbaar komen. De ontwikkeling in de melkveehouderij blijft nog nog wat achter, maar de verwachting is dat er een nieuw soort landbouw in ontwikkeling is.

Er komt een explosie van data, zegt onderzoeker Jürgen Vangeyte in het artikel 'Datavertaalslag nodig'. Vakblad Veeteelt besteedt aandacht aan de rol die data kunnen spelen in de veehouderij. Maar smart digital farming blijft nog wat achter in ontwikkeling, aldus Van Geyte. De digitale vooruitgang in de landbouw is beperkt. Toch lijkt er een grote verandering op komst.

Sensoren

In de melkveehouderij zijn sensoren beschikbaar, maar de interpretatie van data die sensoren opleveren blijft nog te veel achter. Zo zijn er sensoren die kreupelheid bij koeien kunnen detecteren. Als een veehouder niet weet wat hij met die gegevens kan doen, heeft hij niet zo veel aan de informatie dat een koe kreupel is, denkt Vangeyte. De uitdaging is om de data en de daaruit voortvloeiende informatie om te zetten in kennis en wijsheid. Het is daarom ook belangrijk dat sensoren met elkaar kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.

Dataverzameling

Het verzamelen van data is eigenlijk niet iets nieuws, aldus CRV-voorzitter Peter Broeckx. 'Onze organisatie verzamelt al meer dan 140 jaar gegevens over rundveeverbetering', zegt hij in het artikel. 'Stamboeken zou je het begin van dataverzameling kunnen noemen.' Maar met het beschikbaar komen van veel meer nieuwe data is er wel een verandering op komst, denken experts.

Evolutie

De coöperatie voor rundveeverbetering werkt nu samen met bijvoorbeeld Agrifirm en FrieslandCampina om zo een digitale snelweg te creëren voor Smart Dairy Farming. Professor Joeren Buysse denkt dat er een evolutie plaats vindt. Er is een ander soort landbouw in ontwikkeling waarbij strategisch denken belangrijker wordt dan operationeel denken, aldus Buysse.

(Bron foto: Pixabay)