Nieuws

Biggendodend ‘PED-virus buiten grenzen houden’

Ons land bereidt zich voor op het PED-virus, althans: op het buiten de grenzen houden van dit virus waaraan 30 tot 100% van de besmette biggen overlijdt. In Amerika, Latijns-Amerika en Canada worden veel bedrijven en biggen getroffen. Er wordt minder geslacht, de prijzen stijgen.

Tegen PED, ‘Porcine Epidemische Diarree’, is geen medicijn of vaccin, zo wordt gesteld in het artikel GD: zorgen om PED-virus terecht (Pig Business). PED is een virusziekte die diarree veroorzaakt (alleen bij varkens/biggen) door beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm.

Voorbereidingen

Pig Business beschrijft welke maatregelen worden getroffen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zou zich inmiddels goed hebben voorbereid. Als voorbeeld wordt onder meer genoemd dat testen beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk, zo legt een woordvoerder van GD uit, om signalen van een eventuele besmetting in ons land op te pikken via de Diergezondheidsmonitoring. Nog een voorbeeld van de voorbereidingen: ‘Onze dierenartsen volgen dagelijks de laatste ontwikkelingen en worden op de hoogte gehouden door de internationale netwerken’.

Geen meldingsplichtige ziekte

Daarnaast worden aanbevelingen gedaan en adviezen gegeven. Zo geldt voor dit virus onder veehouders geen meldplicht. De Britse dierenarts David Burch doet de aanbeveling er wel een meldingsplichtige ziekte van te maken. Volgens hem zouden ook (onder meer) risico-evaluaties moeten worden uitgevoerd betreffende agrarische producten die uit besmette landen komen. Dat geldt ook voor alle fokdieren uit potentieel verontreinigde landen.

Verspreiding en biosecurity

Varkenshouders wordt ‘hygiëne, hygiëne en nog eens hygiëne’ aangeraden. Het virus wordt vooral verspreid via mest en transporten. Dus ook voor transportbedrijven geldt dat zij hun bedrijf zouden moeten inrichten op ‘biosecurity’. Andere wegen waarlangs het virus zich kan verspreiden zijn bijvoorbeeld ongedierte, kleding, schoeisel en voer, meldt Pig Business.

‘Het vermoeden bestaat dat de bedrijven in de Verenigde Staten en andere landen zijn besmet via het voer met ingrediënten afkomstig van varkens’, is te lezen in het vakblad. Daarbij zou het gaan om besmet bloedplasma van varkens (de bloedvloeistof zonder de bloedcellen, bron: Wikipedia) als grondstof voor biggenvoer. Maar ook andere speculaties doen de ronde.

Positief getest

In het artikel worden naast genoemde continenten/landen ook China en Japan genoemd als momenteel aangedane gebieden. Betreffende Amerika en Canada worden meer specifieke gegevens gedeeld in het vakblad. Zo zijn in Noord-Amerika inmiddels 4.757 bedrijven positief getest op PED en zijn in februari wederom 1.741 bedrijven getest, waarvan 33% positief.


(Bron foto: Thinkstock)