Nieuws

Bijenkennis voor groen mbo

Voor herstel van de biodiversiteit is het nodig dat groene mbo'ers kennis hebben van de toepassing van planten die goed zijn voor bloembezoekende insecten, vindt Arie Koster. Hij wil docenten helpen met zijn kennis.

Groene mbo'ers moeten kennis hebben om bijvriendelijke tuinen, openbaar groen of andere groene landschapselementen te kunnen ontwerpen en aanleggen. Daarvoor is enige ecologische kennis nodig, vindt Arie Koster. Ze moeten weten welke planten goed zijn voor bloemenbezoekende insecten en hoe je die planten toepast. Het herstel van de biodiversiteit hangt immers af van goed geschoolde mbo'ers die goede plantenkennis hebben, die weten op welke planten bijen vliegen en die weten hoe je die planten toepast.

Onderwijsprogramma

Om de levenskansen voor de wilde bijen te verbeteren, heeft Koster als Lector Bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen bij Wellantcollege een onderwijsprogramma ontwikkeld voor het groene mbo. Dat onderwijsprogramma, dat is gefinancierd uit een subsidie van Nederland Zoemt, bestaat uit een aantal powerpointpresentaties die docenten in de lessen kunnen gebruiken.

De presentaties zijn vrij te gebruiken. Koster wil docenten helpen door mee te denken over de opzet en uitvoering van een onderwijsprogramma. Hij vindt het belangrijk dat docenten hun kwaliteiten kunnen inzetten om biodiverstiteit te bevorderen en is bereid docenten daarbij te helpen..

Naast de zes powerpointpresentaties, werkt Koster voor het onderwijs aan een boek en een database met informatie per provincie over planten die goed zijn voor bloembezoekende insecten. Veel informatie is al ontsloten via de website bijenhelpdesk.nl

Contactgegevens: ariekoster@bijenhelpdesk.nl

(Bron foto: Krzysztof Niewolny via Pixabay)