Nieuws

Bijenlandschap Zuid-Holland goed op weg

In Zuid-Holland werken burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen sinds 2016 aan de realisatie van een 'Bijenlandschap' om de achteruitgang van wilde bestuivers terug te dringen. Na twee jaar blijken er vorderingen gemaakt te zijn om een ecologisch netwerk te realiseren.

In het project ‘Bijenlandschap’ van Groene Cirkels werken burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen in de regio rond Zoeterwoude, Alphen aan de Rijn, Leiden, Leiderdorp en Zoetermeer aan een ecologisch netwerk om de achteruitgang van wilde bijen terug te dringen. Het moet een regionaal netwerk worden van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden, met voldoende nest- en voedselplekken voor wilde bestuivers.

Ecologisch netwerk

Twee jaar na de start van het project blijkt dat er al veel bereikt is. In het rapport 'Contouren regionaal ecologisch netwerk voor bestuivers' schrijven de initiatiefnemers van het project dat er grote en duidelijke vorderingen gemaakt zijn in de realisatie van een ecologisch netwerk. De ruggengraat van dat netwerk wordt gevormd door één grote en vier middelgrote netwerken.

Uitbreiding

Binnen die netwerken spelen zogenaamde Bed & Breakfast-gebieden een belangrijke rol. Dat zijn de beste en sterkste plekken in het netwerk, de gebieden waar bijen het hele jaar voldoende nestgelegenheid en voedsel vinden. Van al deze B&B-gebieden is het Bentwoud het gebied waar de meeste bijzondere soorten voorkomen, zo blijkt uit het rapport. Het rapport laat ook zien dat er goede kansen zijn om het ecologisch netwerk verder uit te breiden naar het zuiden, het oosten en het noorden.

Het rapport presenteert niet alleen de contouren van het regionale ecologische netwerk, maar ook adviezen om het huidige netwerk te versterken en uit te breiden. Het is de bedoeling om over twee jaar de data voor een groter gebied te verzamelen en hiermee de analyse te herhalen.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(5)