Nieuws

Bijmesten via het blad

Door op het juiste moment bladbemesting toe te passen, kan je met minimale input een maximaal teeltrendement behalen. Het zou wel eens de bemesting van de toekomst kunnen zijn.

Dat planten mineralen via het blad op kunnen nemen, is al heel lang bekend. Al in 1844 werd ijzer op het blad gesproten om ijzertekorten op te heffen, schrijft vakblad Mangement&Techniek in het artikel 'Bladvoeding, bemesting van de toekomst?'. Bladbemesting wordt nu vooral toegepast bij gebreksziekten van sporenelementen, maar er is meer mogelijk, denkt het vakblad.

Sporenelementen vragen aandacht, want in veel bodems is er een tekort. Belangrijkste oorzaak is het verminderde gebruik van organische mest. Uit een onderzoek blijkt dat in Nederland en Vlaanderen 60% van de bodems een mangaantekort heeft, zo schrijft het vakblad, en 40% van de bodems heeft een kopertekort. Ook borium vertoont in veel bodems een tekort.

Sporenelementen

Gewassen hebben die sporenelementen nodig. De behoefte verschilt sterk per gewas. Zo hebben suikerbieten meer behoefte aan borium en kolen aan molybdeen. Voor de diverse gewassen zijn er producten ontwikkeld om bij te sturen via bladbemesting.

Er zijn meer momenten waarop bladvoeding zinvol kan zijn. In sommige perioden met slechte groeiomstandigheden, droogte bijvoorbeeld, is de beschikbaarheid van voedingselementen minder. De mineralisatie ligt stil en de wortels kunnen nauwelijks doordringen in de harde droge bodem. Op zo'n moment kan bladbemesting handig zijn. Je kan met enkele grammen per hectare al bijsturen. Je kan het als een vorm van precisiebemesting beschouwen.

Macro-elementen

Ook de macro-elementen stikstof, fosfaat en kalium kan je via bladbemesting toedienen. Door de ontwikkeling van goede producten biedt bladbemesting veel perspectief voor de toekomst, denkt het Vlaamse vakblad. Het is een vorm van efficiënte bemesting, die ook rekening houdt met ecologische aspecten.

Dat bladvoeding in suikerbieten werkt, toont ook een praktijkonderzoek aan dat in 2015 is uitgevoerd door PPO Wageningen UR. Sommige mengsels voor bladvoeding leverden aantoonbare verbetering op, zo blijkt uit het rapport Bladbemesting suikerbieten. Bortrac, een vloeibare boriummeststof, zorgde voor een beter gewas, net als Brassitrel Pro, een mengsel dat borium, mangaan, molybdeen en magnesium bevat.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(1)