Menu
Nieuws

Bijna 100.000 studenturen voor Groen Hart Academie

De Groene Hart Academie (GHA) is een van de kenniswerkplaatsen waarin studenten van het groene onderwijs meehelpen aan het oplossen van vraagstukken in de regio. Begonnen in 2009 vanuit het Kigo-project Expertise Centrum Groene Ruimte (ECGR), werkt de GHA nu 'subsidieloos' en wordt er gewerkt aan een verdienmodel om het eigenaarschap van de GHA te verankeren.

false

false

false

false