Nieuws

Bijna 100.000 studenturen voor Groen Hart Academie

De Groene Hart Academie (GHA) is een van de kenniswerkplaatsen waarin studenten van het groene onderwijs meehelpen aan het oplossen van vraagstukken in de regio. Begonnen in 2009 vanuit het Kigo-project Expertise Centrum Groene Ruimte (ECGR), werkt de GHA nu 'subsidieloos' en wordt er gewerkt aan een verdienmodel om het eigenaarschap van de GHA te verankeren.

De GHA begon in 2009 als Kigo-project en kreeg in 2011 een subsidie van de Groene Kennis Coöperatie om het project goed af te ronden. Bijvoorbeeld door het opstellen van een Kennisagenda en het organiseren van een KennisArena. Inmiddels draait de GHA volop en zijn er al bijna 100.000 studenturen gerealiseerd door met name Wellantcollege, Inholland en Wageningen University. Er wordt bovendien hard gewerkt om de kenniswerkplaatsmethode ingebed te krijgen in het beleid van de opleidingen. Zo wordt het door de opleidingen van het domein Agriculture van Hogeschool Inholland gezien als een belangrijke verbinding van de opleidingen met de regio. En wordt de opleiding Landscape & Environment Management herontworpen om het curriculum flexibeler te maken voor het werken met actuele regionale vraagstukken in het onderwijs.

Samenwerken aan biobased economy

De GHA werkt samen met diverse marktpartijen waaronder DLG, Grontmij, gemeente Nieuwkoop, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Holland Rijnland, HEINEKEN (Groene Cirkels), Programmabureau Groene Hart, Groenservice Zuid-Holland en Dorpsraad Noorden. Samen met hen wordt er gewerkt aan projecten als Wonen in een Wetland, Noorden een CO2-neutraal dorp, Klimaatbestendige binnenstad en Duurzamer Spaarnwoude. Momenteel worden er vooral veel projecten opgestart die te maken hebben met het thema biobased economy.

Samenwerking hbo- en wo-studenten

In de GHA wordt ook samengewerkt tussen studenten van hbo en wo. Steeds vaker worden vragen vanuit de GHA verbonden aan Wageningen University. Soms beginnen studenten van Wageningen met het opstellen van een visie en zorgen de studenten van het hbo voor de concretisering. Maar ook andersom gebeurt en dan zorgen de studenten van Wageningen voor een verdieping van iets wat door de hbo-studenten is bedacht.

(Bron foto: Groenehartacademie.nl)