Nieuws

Bijvangsten IJsselmeervissers

IJsselmeervissers vangen jaarlijks zo'n 82 ton vis. Een deel van de vissen wordt als discards overboord gezet. De kans dat ze dit overleven is niet groot, maar het is niet duidelijk wat dit betekent voor de visstand.

Het gaat niet goed met de visstand in het IJsselmeer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (2014) dat opent met de mededeling: 'De visstand in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer is op een absoluut dieptepunt beland’ Groen Kennisnet berichtte hier destijds over. Het is reden voor het ministerie van EZ om aan IMARES advies te vragen over het beheer van schubvis zoals snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem.

Discards

Een van de vragen van het ministerie was een inschatting te maken van de hoeveelheid schubvis die sterft als discards in de commerciële grotefuikvisserij. Met discards worden de vissen bedoeld die weer overboord worden gezet omdat ze te klein zijn, of omdat de soorten niet interessant zijn. Omdat een deel van de discards het niet overleeft, is het interessant te weten wat het effect is op de populatie van de schubvissen. Dit voorjaar verscheen het rapport 'Sterfte van schubvis als discards in de grotefuikvisserij in het IJsselmeer'.

De onderzoekers van Imares voerden een deskstudie uit en richten zich op een aantal deelvragen. Wat is het aandeel van paling en schubvis in de fuiken op het IJsselmeer? Wat is het aandeel van de bijvangst? Hoe groot is het aandeel dat als discards overboord wordt gezet? En welk aandeel van die discards zal sterven?

Cijfers

Hoewel de onderzoekers vinden dat er nog veel vragen overblijven - er is nader onderzoek nodig - komt het rapport toch met cijfers. Zo blijkt dat het aandeel schubvis in de fuiken varieert van 21,7% in het voorjaar tot 32,9% in het najaar. Van de in totaal 82 ton vis die op het IJsselmeer gevangen wordt in de commerciële fuikvangst, schatten de onderzoekers dat er tussen de 313.833 tot ruim 15.6 miljoen schubvissen als bijvangst beschouwd wordt. Een groot deel van de snoekbaars en baars (90% - 95%) wordt als discards overboord gezet. En de kans op overleving is waarschijnlijk laag. De onderzoekers vinden dat ze te weinig gegevens hebben om met aanbevelingen te komen.

In een ander onderzoek is gekeken naar de omvang en overleving van bijvangst van schubvis in de fuikenvisserij bij kunstwerken. Uit het rapport Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken, blijkt dat vooral baars en blankvoorn schade oplopen.

(Bron foto: Thinkstock)