Nieuws

Bijverdienen aan biest, maar zonder claims

Vakblad Veeteelt wijst in een artikel op de toegenomen vraag naar biest -melk voor pasgeboren dieren- voor menselijke consumptie. Daarbij wordt aangetekend: ‘De vraag naar biest stijgt, maar wetenschappelijk bewijs om gezondheidsclaims aan biest te hangen is er niet’.

In het artikel (‘Bijverdienen aan de handel in biest’) is te lezen dat aan biest op internet vele ‘unieke kwaliteiten’ worden toebedeeld, maar dat het onduidelijk blijft waar die claims vandaan komen.

Ook stelt de auteur van het artikel zich de vraag hoe het komt dat biest niet veel meer verhandeld wordt: ‘Het product, ook wel colostrum genoemd, gaat vooral de mestput in omdat het pasgeboren kalf niet alles op kan wat de koe produceert’.

Biest: handel en toepassingen

Veeteelt gaat verder in op onderzoek naar de eigenschappen van biest, op diëtisten die het product aanraden, op verwerking in producten voor menselijke consumptie en op de mogelijke toepassing als alternatief voor antibiotica voor dieren.

Verder wordt stilgestaan bij de geringe exportkansen van het product. Zo kalven in Nieuw-Zeeland en Australië veel koeien in dezelfde periode af, waardoor sprake is van een biestproductiepiek. Bovendien wisselt het steeds van samenstelling, iets waar een handelaar in biest -in Veeteelt geïnterviewd- alles vanaf weet. Tegelijk wordt het product een ‘vergeten zuivelproduct’ genoemd en schijnen hindoestanen er ‘gek op’ te zijn.


(Bron foto: Thinkstock)