Nieuws

Bijvriendelijker platteland met bijen op het landbouwbedrijf

Eeuwenlang hebben mensen op het platteland bijen gehouden omdat ze een belangrijke rol spelen in het landbouwbedrijf. Door industrialisatie van de landbouw zijn bijenvolken verdwenen. Door je bedrijf anders in te richten - met bomen bijvoorbeeld - maak je het platteland bijvriendelijker.

Honingbijen zijn nauw verbonden met de ontwikkelingen van de landbouw, schrijven onderzoekers het Louis Bolk Instituut (LBI) in de Brochure 'Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf': 'In het verleden werden op vrijwel alle boerenbedrijven bijenvolken gehouden. Maar de afgelopen twee eeuwen is de landbouw steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor is het platteland minder geschikt voor bijenvolken, net als voor boerenlandvogels, zoogdieren en vlinders.'

Bijvriendelijk bedrijf

In het tweejarig project 'Bij, boer en burger' van het LBI introduceerden de onderzoekers samen met imkers bijen op biologisch-dynamische bedrijven. Ze keken wat de rol van het bijenvolk op het bedrijf was. Welk producten leveren bijen op? Wat zijn goede drachtplanten? Hoe kun je het bedrijf bijvriendelijk inrichten?

Bijenbomen

Bijen bestuiven bloemplanten, de bloemen zijn een belangrijke nectarbron voor bijen. Maar bomen en struiken spelen ook een belangrijkere rol omdat dit belangrijke stuifmeelleveranciers zijn, zo is te lezen in het artikel 'Met bomen meer bijen'. Zo blijkt dat maar liefst 80 procent van het bijenbrood uit stuifmeel van bomen en struiken afkomstig is zoals wilg, appel, peer, kers, pruim, kastanje en esdoorn. Het stuifmeel van de tamme kastanje was in juli, augustus en september belangrijk. Naarmate het seizoen vordert, neemt het aandeel stuifmeel afkomstig van kruiden en gewassen toe.

Efbeplanting

In de brochure 'Bijen op het landbouwbedrijf' staan aanwijzingen om je bedrijf bijvriendelijker in te richten, met akkerranden, kleinschalige akkers, houtsingels, een geschikte erfbeplanting en kruidenrijke weilanden. Omdat nectar ook in het najaar voor bijen belangrijk is - ze moeten zich voorbereiden op de winter - zou je kunnen overwegen een bijenboom (Tetradium daniellii) aan te planten. Dat is een goede nectarbron die pas in de tweede helft van de zomer bloeit.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(4)