Menu
Nieuws

Bijvriendelijker platteland met bijen op het landbouwbedrijf

Eeuwenlang hebben mensen op het platteland bijen gehouden omdat ze een belangrijke rol spelen in het landbouwbedrijf. Door industrialisatie van de landbouw zijn bijenvolken verdwenen. Door je bedrijf anders in te richten - met bomen bijvoorbeeld - maak je het platteland bijvriendelijker.

false

Links

(4)