Nieuws

Biobased alternatieven voor gevaarlijke stoffen

Biobased producten kunnen de 'zeer zorgwekkende stoffen' vervangen. Sommige alternatieven zijn nu al beschikbaar zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR .

De Europese Unie wil het gebruik van gevaarlijke stoffen of ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) terugdringen. Het gaat om stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, of die de hormoonhuishouding verstoren. De chemische industrie - die veel van die stoffen gebruikt als bijvoorbeeld weekmakers of oplosmiddelen - merkt dat er steeds meer beperkingen komen voor deze zzs. Ze gaan daarom op zoek naar vervangende stoffen. De Nederlandse overheid wil de productie van veilige alternatieven stimuleren die afkomstig zijn uit duurzame grondstoffen.

Daarom voerde Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennend onderzoek uit in opdracht van het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit het rapport blijkt dat er veel kansen zijn voor biobased alternatieven die deze gevaarlijke stoffen kunnen vervangen.

Paardenbloemen

Zo kun je ethyleenglycol, nodig bij de productie van kunststoffen, uit suikers vormen en hoef je het zeer kankerverwekkende ethyleenoxide niet meer te gebruiken. En kun je in plaats van het giftige isopreen, dat wordt gebruikt voor de productie van synthetisch rubber, ook natuurrubber maken uit Russische paardenbloemen.

Symposium

Het RIVM constateert dat er een 'significant vervangingspotentieel is voor een deel van de ZZS’, maar voor veel alternatieven is nog wel meer gedetailleerde informatie nodig. Om meer kennis te delen, organiseert Ministerie van Infrastructuur en Milieu op donderdag 29 januari, samen met het RIVM en het Ministerie van Economische Zaken het symposium 'Veilig door Biobased.' Wageningen UR presenteert de resultaten van het onderzoeksrapport. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen kunnen kennis uitwisselen.

Het onderzoeksrapport is een meer gedetailleerd vervolg op een verkennend onderzoek van het RIVM naar biobased alternatieven voor ZZS.


(Bron foto: www.eu-pearls.eu)