Nieuws

Biobased bouw- en constructiematerialen thema-uitgave

Concrete resultaten uit onderzoek en onderwijs naar bouw- en constructiematerialen door CBBE partners zijn op een rijtje gezet in het themanummer van de Kennis & innovatiekatern in Agro & Chemie Magazine.

De vraag naar biobased bouwmaterialen groeit. Ondanks dat deze innovaties in opkomst zijn, gebruikt de bouw nog steeds op traditionele materialen en technieken. Architecten en consumenten stimuleren het gebruik van deze nieuwe materialen. Concrete resultaten uit onderzoek en onderwijs zijn nu te lezen:

•Biobased bouw moet voordelen concreet tonen
•Prototype biobased brug in de maak
•Funderingen van biocomposiet
•Fungiblocks: bouwen met schimmels
•Kennis uitwisselen met oog voor de markt
•Kennisbank: vertrouwen in biobased bouwen

CBBE is kennispartner Agro & Chemie

CBBE is in 2015 als kennispartner een intensieve samenwerking aangegaan met het Agro&Chemie Magazine, door bijdrage te leveren aan het vaste katern Kennis & Innovatie. Hierbij draagt CBBE via Agro&Chemie bij aan de verspreiding van de kennis en brengt de vele mogelijkheden voor het voetlicht die de biobased economy (mkb) bedrijven kan bieden.

Het Centre for Biobased Economy

Binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) bundelen acht onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hun krachten voor de biobased economy. Via deze samenwerking zijn onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs in staat om voortrekkers op te leiden voor deze transitie.

Links

(1)