Nieuws

Biobased fungiciden sneller beschikbaar

Met een nieuwe screeningmethode kan HAN BioCentre het onderzoek naar alternatieve schimmelbestrijders versnellen zoals in de champignonteelt. Dat is nodig want de vraag naar natuurlijke fungiciden groeit.

Door scherpere eisen zijn steeds minder chemische schimmelbestrijdingsmiddelen of fungiciden beschikbaar. Dat is een probleem, want schimmels veroorzaken veel schade. Jaarlijks sterven 1,3 miljoen mensen aan schimmelinfecties. En per jaar gaat wereldwijd tussen de 20 en 30 procent van de gewassen verloren door schimmels. Daarom is er een groeiende vraag naar natuurlijke schimmelbestrijdingsmiddelen, schrijft Agro & Chemie in het artikel 'Markt vraagt om Biobased fungicides'.

Screening

Het proces om nieuwe middelen te vinden en te screenen verloopt traag. Het kenniscentrum HAN BioCentre, dat onderdeel is van Hogeschool HAN en deel uitmaak van het Centre for Biobased Economy (CBBE) heeft een methode ontwikkeld waarmee stoffen sneller gescreend kunnen worden.

Deze methode, de 'high throughput screeningsassay', is voor het eerste gebruikt om bacteriën met antischimmelactiviteit in champignoncompost te detecteren. Schimmels in de champignonteelt, zoals Trichoderma aggressivum, zijn een groot probleem omdat champignontelers maar weinig bestrijdingsmiddelen tot hun beschikking heben. Met de nieuwe screeningmethode zijn nu bepaalde bacteriën gevonden die een schimmelwerende werking hebben. Voor praktische toepassing is verder onderzoek nog wel nodig.

Plantenextracten

Ook elders wordt naarstig gezocht naar Biobased bestrijdingsmiddelen. Binnen de PPS 'Sierteelt in de Biobased Economy' die voortvloeit uit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, hebben onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw met andere kennisinstellingen onderzoek gedaan naar perspectieven van plantenextracten en -stoffen uit siergewassen als gewasbeschermingsmiddel.

Het rapport 'Sierteelt in de Biobased Economy' meldt dat van 20 soorten planten 50 extracten werden gemaakt. Die extracten zijn getest op hun werking op veel voorkomende ziekten en plagen in de glastuinbouw zoals echte meeldauw, botrytis, bladluis, spint en trips. De onderzoekers vonden voor alle aantasters extracten die voor minstens 50% een gewasbeschermingeffect lieten zien.

(Bron foto: Shutterstock)