Nieuws

Biobased Kennis en Innovatiekatern

In de derde editie van de Kennis & Innovatie katern van Agro & Chemie staan High-performance inhoudsstoffen centraal. U leest over het onderzoek en onderwijs van de partners van het Centre for Biobased Economy (CBBE).

Steeds meer high-performance inhoudsstoffen uit biomassa vinden concrete toepassingen in eindproducten, zoals kleurstoffen, farmaceutica, voedsel, gewasbescherming en diverse consumentenproducten, van parfums tot autobanden. Lees in de editie van het Kennis & Innovatie katern over:

  • Waardecreatie van plantinhoudsstoffen
  • High-performance inhoudsstoffen op hun weg naar de markt
  • Biobased bindmiddelen in de verf
  • Waardevolle stoffen uit zeewier
  • En ook een terugblik op de succesvolle docentendagen