Nieuws

'Biobased' zit akkerbouwer in het bloed

De samenwerking tussen boer en chemicus komt maar traag op gang, mede omdat de partijen elkaars taal vaak nog niet spreken. Pluspunt is 'het feit dat biobased de akkerbouw 'in het bloed' zit'.

Dit stelt de secretaris van het Productschap Akkerbouw in Chemie Magazine; Rendez-vous tussen chemie en boer. De secretaris was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst Farming for non-farmers, georganiseerd door het Agro-Papier-Chemie-platform.

In het vakblad, alsmede op de site van Agro & Chemie (Farming for non-farmers brengt chemie en agrosector bij elkaar) worden de hoogtepunten uit de bijeenkomst toegelicht.

Boer in krimpend middelpunt

Zo is stilgestaan bij ontwikkelingen die de akkerbouw bedreigen. Denk aan industrie, woningbouw en recreatie. Het areaal wordt schaarser en ondertussen stijgt de roep naar voedsel. En ook de biobased industry is nu aan het roepen, want -zo luidt ook het chapeau in Chemie Magazine- de 'akkerbouwer is de grondstoffenleverancier van de toekomst'.

In hoeverre deze bereid is om te leveren en/of dit kan, hangt van diverse factoren af. Een daarvan is de mate waarin hij zelf behoefte aan reststoffen heeft. De biobased industry kan deze, zoals stro en loof, wel gebruiken maar de boer heeft ze ook nodig als structuurverbeteraar van de grond en om mineralen weer terug het land in te werken.

Sterke infrastructuur

Tijdens de bijeenkomst is niet alleen stilgestaan bij reststromen, maar ook bij teelt speciaal voor de biobased industry. Denk aan aardappels (zetmeel en eiwit) voor kleefstoffen, bouwmaterialen en papier. Of een boer nu reststromen levert of speciaal voor deze industrie geteelde gewassen, volgens de secretaris van genoemd productschap heeft een biobased economy meerdere pluspunten. Het zit de akkerbouwer niet alleen in het bloed, de sterke infrastructuur bij teelt, handel en verwerking zijn ook gunstige factoren.

Direct resultaat en betrekken

De mensen uit de biobased industry moeten zich wel meer realiseren dat de inspanningen van een agrarisch ondernemer direct lonend moeten zijn en niet pas over vijf jaar. In Agro & Chemie is te lezen dat een boer zich dat niet kan permitteren en dat men zich daar nog weleens op verkijkt. Daarnaast adviseerde een van de sprekers, een student Energy Science, afnemers om boeren vroegtijdig bij hun plannen te betrekken. Betreffende spreker liep stage bij een bedrijf dat biobased polyester flessen ontwikkelt. Zijn vader is akkerbouwer en stelde zijn land beschikbaar voor de bijeenkomst.


(Bron foto: Thinkstock)