Menu
Project

Biodiversiteit buiten natuurgebieden

Onderzoek aan insecten is een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer en in dit project worden een aantal belangrijke kennishiaten gevuld om tot goed onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer te kunnen komen.

false

Publicaties

(2)

Links

(1)