Project

Biodiversiteit buiten natuurgebieden

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Biodiversiteit, insecten
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Onderzoek aan insecten is een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer en in dit project worden een aantal belangrijke kennishiaten gevuld om tot goed onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer te kunnen komen.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

(2)

Links

(1)