Nieuws

Biodiversiteit op de golfbaan

Samenvatting
  • Onderwerp
    Sportveldbeheer
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
Biodiversiteit en ecologisch beheer staan steeds meer in de belangstelling. Deels heeft dit te maken met het feeit dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik steeds meer aan banden wordt gelegd, maar er is ook de nadrukkelijke wens vanuit onder andere de golfsport om te kunnen sporten in een milieuvriendelijke en veilige, natuurlijke omgeving.

Het bevorderen van natuurlijke vijanden van ziekten en plagen is hierbij belangrijk, omdat ze uitbraken van plagen en ziekten kunnen voorkomen. In de factsheet “Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen” wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre biodiversiteit in staat is om bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding.

Recentelijk is er veel aandacht voor achteruitgang van de biodiversiteit en daarmee de ecosysteemdiensten die door biodiversiteit geleverd wordt. Binnen het Publiek-Private Samenwerking (PPS) project “Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit” wordt gekeken hoe met kennisuitwisseling tussen betrokken partijen de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van grasvegetaties van sportvelden en golfbanen verhoogd kunnen worden.

Hiertoe is door het werkpakket ‘Grasvegetaties en biodiversiteit’ deze factsheet opgesteld. De factsheet geeft een eerste inzicht in hoe eigenaren en beheerders van sportvelden en golfterreinen bij de inrichting en beheer natuurlijke plaagbeheersing kunnen bevorderen.

Bronnen

(1)