Project

Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied

Veenweide gebied - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: Mabel Amber (Pixabay)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)