Nieuws

Biodiversiteit werkt

Met een groter bloemenaanbod in het Nederlands agrarisch landschap kun je iets doen om de hommels te versterken. En met akkerranden help je roofinsecten voor een plaagbeheersing, maar er is meer nodig, blijkt uit het onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt (OBW).

Natuurlijke landschapselementen in ons land: bosjes, akkerranden en wegbermen maken deel uit van een onmisbaar ecosysteem, want het levert belangrijke diensten. Zo zorgt het ecosysteem voor vastlegging van CO₂, de productie van zuurstof, schoon grondwater, schone lucht, gewasbestuiving en het onderdrukken van ziekten en plagen. Maar hoe het precies werkt, is eigenlijk niet zo goed bekend. Hoe belangrijk zijn akkerranden voor natuurlijke vijanden?

Functionele biodiversiteit

Het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit Werkt (OBW), een programma dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), wil kennis over functionele biodiversiteit ontwikkelen. Welke maatregelen hebben effect? Kun je met de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen tegengaan bijvoorbeeld? Of welke landschapselementen dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw? Vakblad Landschap laat in een aantal artikelen zien wat de resultaten zijn van een aantal projecten van dit onderzoeksprogramma.

Wilde bijen

Zo beschrijven onderzoekers in het artikel 'Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?' wat het effect is van initiatieven om het bloemenaanbod in Nederlands agrarische landschap te verhogen om de achteruitgang van wilde bijen tegen te gaan. De onderzoekers hadden maar een beperkte tijd. Twee jaar is niet veel om te zien wat het effect is op ecologische ontwikkelingen. Ze zagen dat, in die korte tijd, verhoging van het bloemaanbod kan leiden tot talrijkere en soortenrijkere hommelgemeenschappen. Ze denken dat op iets langere termijn de bloemenmengsels ook de populaties van solitaire bijen kunnen vergroten.

Plaagbeheersing

In een ander artikel 'Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing' wordt beschreven wat de bijdrage is van landschapselementen aan de ontwikkeling van roofinsecten die luizen kunnen onderdrukken. Het blijkt dat alleen bloemrijke akkerranden niet genoeg zijn om natuurlijke plaagbestrijding vooruit te helpen. Je hebt een diversiteit aan halfnatuurlijke landschapselementen nodig, ook stroken met houtige begroeiing bijvoorbeeld.

(Bron foto: doelbeelden.nl)

Publicaties

(6)