Nieuws

Biodiversiteitsherstel met boeren

Negentien partijen presenteerden december 2018 het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. In 2030 moet Nederland weer een rijke biodiversiteit hebben. Bij het herstel spelen boeren een belangrijk rol, maar ze kunnen het niet alleen.

De opstellers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zien Nederland in 2030 voor zich als een rijk florerende delta voor mens en natuur. Het land moet dan een rijke biodiversiteit hebben aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het plan is opgesteld door een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank.

Omdat in het plan voor herstel van de biodiversiteit boeren een belangrijke rol spelen, besteedt vakblad Veeteelt aandacht aan het plan in het artikel 'Samenleving heeft boeren nodig voor biodiversiteit'. Vertegenwoordigers van de partijen die het plan hebben opgesteld, geven hun visie op de rol van boeren.

Verdienmodel

Zo maakt Natasja Oerlemans, hoofd voedsel en landbouw bij het Wereld Natuur Fonds in het artikel duidelijk dat niet alleen boeren, maar iedereen in de Nederlandse samenleving een bijdrage zal moeten leveren om de doelen te halen. Inge van Schie, vertegenwoordiger van de Duurzame Zuivelketen, geeft aan dat er gewerkt moet worden aan een verdienmodel. De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland die werkt aan verduurzaming van de zuivelsector.

Melkprijs

Van Schie denkt dat er meer moet gebeuren dan een verhoging van de melkprijs, want die mogelijkheden zijn beperkt. Ze ziet andere mogelijkheden om te stimuleren dat ondernemers hun bedrijfsvoering aanpassen. Zo kunnen natuurbeheerders sturen via pachtgronden. Provincies en waterschappen hebben verschillende instrumenten die ze kunnen gebruiken als stimulans. Daarnaast ziet Van Schie mogelijkheden binnen het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Erkenning

Dat de landbouwsector het initiatief ondersteunt, maakt Ben Haarman duidelijk. Hij is als portefeuillehouder Landschap en Natuur bij LTO Nederland betrokken bij de opstelling van het deltaplan. Haarman zegt dat boeren al heel veel doen aan behoud en herstel van biodiversiteit. Ze hebben bijvoorbeeld belang bij functionele biodiversiteit of een bodem die gezond is. Het Deltaplan geeft boeren erkenning voor hun rol, zegt Haarman, maar hij erkent ook dat de agrarische sector het niet alleen kan. Dat biedt kansen.

(Bron foto: Pixabay)