Nieuws

Biodiversiteitsherstel met veldbloemen

In het openbaar groen zie je dat veldbloemen een steeds belangrijkere plaats innemen. Inzaai van inheemse kruidensoorten kunnen een rol spelen bij herstel van de biodiversiteit.

Voor veel gemeentes en groenbeheerders is het herstel van de biodiversiteit een belangrijke reden om te kiezen voor de inzaai van veldbloemen. Die inheemse kruidensoorten kunnen een voedselbron of schuilplaats zijn voor diverse insecten, vogels en klein wild. Daarnaast zorgen die veldbloemen ook voor een aantrekkelijke omgeving en zijn ze bovendien makkelijk in onderhoud.

Zaadmengsels

Vakblad Stad+Groen besteedt in een artikel aandacht aan de inzaai van veldbloemen. Een bijkomend voordeel is dat veldbloemen goed bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte en hitte. Door hun soms diepe en fijne wortelstelsel zijn ze bijvoorbeeld minder gevoelig voor droogte. Ook kunnen ze erosie tegengaan.

Er zijn verschillende zaadmengsels in de handel beschikbaar. Voor elk doel is er een specifieke samenstelling, denk aan braakliggende terreinen, bermen, pluk- en speelweiden of vluchtheuvels. Je kunt kiezen voor eenjarige mengsels - die snel voor een rijke bloei zorgen - of voor meerjarige mengsels.

Vals zaaibed

In het artikel worden tips genoemd voor de inzaai van veldbloemen. Een goede voorbereiding is belangrijk. Groenbeheerder Ben Tenkink raadt het maken van een 'vals zaaibed' aan. Je maakt dan een zaaibed, maar wacht nog even met inzaaien, zodat aanwezige onkruidzaden kiemen. Na twee of drie weken schoffel je die onkruiden en zaai je het mengsel in.

Meer aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides vind je op de website van de Cruydthoeck.

(Bron foto: MarjanNo via Pixabay)