Nieuws

Biologische aardappel in opmars

Het areaal biologische aardappelen groeit geleidelijk. De uitdaging voor kwekers is rassen te ontwikkelen met resistentie tegen de aardappelziekte.

De Nederlandse biologische consumptieaardappel maakt een voorzichtige groei door, schrijft Vakblad Akker in het artikel ‘Bio-aardappel staat op eigen benen’. Het areaal biologische aardappelen ligt nu iets boven de 1600 hectare, in 2009 was het areaal net iets meer dan 1000 hectare. Van die biologische aardappelen is het merendeel bestemd als tafelaardappel. De consument besteedt nu tussen de 25 en 30 miljoen euro aan biologische tafelaardappelen, en die koperskring is vrij stabiel.

Phytophthora

Toch is de biologische teelt van aardappelen risicovol. De aardappelziekte, veroorzaakt door Phytopththora infestans, is de grootste risicofactor. Biologische telers staan vrijwel machteloos tegen deze ziekte. In goede jaren, met weinig Phytophthora, kan de opbrengst van een hectare biologische geteelde aardappelen boven de 60 ton uitkomen. Maar slaat de ziekte toe, dan kan de opbrengst blijven haken op 10 ton per hectare.

De gemiddelde opbrengst van een perceel biologische aardappelen ligt rond te 27 ton per hectare. Omdat de teeltkosten vrij hoog zijn, rond de 9.000 euro per hectare, ligt de kostprijs van een kilo biologische aardappelen bij een gemiddelde opbrengst rond de 33 cent per kilo. In jaren met een hoge ziektedruk loopt die kostprijs op tot boven de 60 cent per kilo.

Rassen

De biologische teler is daarom gebaat bij aardappelrassen die resistent zijn tegen Phytophthora. Recent zijn er verschillende rassen beschikbaar gekomen: Bionica, Carolus, Biogold, Sarpo Mira, Vitabella en Connect. Meer informatie over de resistente aardappelrassen is te vinden in het onderzoeksrapport ‘Rassenproef aardappelen biologische teelt’ uit 2014.
 

(Bron foto: Pixabay)