Nieuws

Biologische bestrijding om bladluizen tegen te gaan

Samenvatting
  • Onderwerp
    Biologische Bestrijding Bladluis
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Bladluis vormt in veel teelten een probleem. Het zijn insecten die in grote getalen kunnen zorgen voor opbrengstderving, bijvoorbeeld door zuigschade. Dit leidt tot groeiachterstand of misvorming, virusschade en kwaliteitsschade. Ook scheiden bladluizen honingdauw uit wat kan leiden tot schimmelvorming en dus vruchtvervuiling. Bladluizen kunnen in alle akkerbouw sectoren voor problemen zorgen, van de vollegrondsgroenteteelt, fruiteelt en sierteelt tot in de glastuinbouw.

Om bladluizen te bestrijden is het handig om te weten met wat voor bladluis je te maken hebt. De ene bladluissoort is een specialist en voedt zich maar met één plantensoort, andere zijn minder kieskeurig en komen op tal van planten voor. Daarnaast zijn er typen met of zonder vleugels, zijn er bladluizen die een wisseling hebben van waardplant of juist jaarrond op dezelfde planten blijven. Een enorme diversiteit dus, wat bestrijden niet makkelijker maakt. In de Beeldenbank kan je meer te weten komen over bladluizen.

Ervaring in de glastuinbouw

In de glastuinbouw is er al veel ervaring met het biologisch bestrijden van bladluizen door middel van gaasvliegen. Het voordeel van deze predator is dat hij niet erg kieskeurig is en dus kan worden ingezet tegen een breed scala aan bladluizen. Hierin zijn nog steeds innovaties mogelijk. In het tijdschrift Kas wordt een nieuwe methode beschreven waarbij de eieren van gaasvliegen in het gewas worden gebracht. Na enkele dagen komen de eieren uit en kruipen de larven door het gewas. Ze pakken de plaaginsecten met twee haken vast en zuigen deze leeg, waarna het beestje volledig verschrompelt. Een efficiënte, relatief goedkope en duurzame bestrijding.

Preventie kan veel doen

In een rapport van Wageningen University and Research uit 2020 worden praktijktips besproken tegen bladluizen in open teelten. Voorkomen van hoge populatiedichtheden van bladluizen is een belangrijke maatregel. Dit kan op allerlei manieren en een deel van de maatregelen zijn uitwisselbaar tussen de akkerbouw, groente- en bollenteelt. Bijvoorbeeld door middel van het aantrekken van natuurlijke vijanden van bladluizen met bloemenstroken. Er zijn speciaal samengestelde bloemenmengsels ontwikkeld die natuurlijke vijanden zoals de zweefvlieg, gaasvlieg en parasitaire wespen stimuleren. Ook het minimaliseren van grondbewerking vermindert negatieve effecten op predatoren die in de grond overwinteren of de bodem nodig hebben voor hun levenscyclus. Preventieve maatregelen voor fruitteelt zijn vaak nét iets anders, omdat bijvoorbeeld de appel en peer een winter waardplant zijn voor bladluizen waardoor er andere maatregelen nodig zijn.

Als bladluizen eenmaal in de teelt zitten

Wanneer de bladluizen in de teelt zitten zijn er ook veel mogelijkheden om deze te bestrijden. Er zijn veel middelen die een effect hebben op bladluispopulaties. In het rapport vind je een uitgebreide lijst van de toegelaten middelen. Ook wordt biologische bestrijding nogmaals benadrukt. Hierbij zijn er drie strategieën mogelijk:

  1. Klassiek, waarbij een (exotische) natuurlijke vijand uit het gebied van oorsprong van een plaag (eenmaal) wordt geïntroduceerd.
  2. Augmentatief, waarbij via kweek vermeerderde natuurlijke vijanden herhaaldelijk worden uitgezet om de plaag te bestrijden.
  3. Conservering, waarbij van nature aanwezig antagonisten in stand worden gehouden en bevorderd. In het rapport kun je lezen welke manier van bestrijden het beste aansluit op jou situatie.

(Foto: Pixabay)

Bronnen

(2)