Nieuws

Biologische grondontsmetting biedt perspectief

Aneareobe grondontsmetting, een biologische manier van grond ontsmetten, maakt een breed scala aan bodemziekten en -plagen beheersbaar. Het is een alternatief voor chemische grondontsmetting met metam-natrium.

Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. Het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer heeft de feiten op een rij gezet in de brochure Anaerobe GrondOntsmetting (AGO) voor open teelten. In de brochure lees je hoe anaerobe grondontsmetting werkt, wat de neveneffecten en kosten zijn en tegen welke combinaties van schadelijke ziekten en plagen en gewassen het effectief is.

Vergisting

Bij anaerobe grondontsmetting wordt eenvoudig afbreekbaar organisch materiaal door de bodem gemengd en vervolgens afgedekt met luchtdicht plastic. Bodemorganismen breken dit materiaal af bij een bodemtemperatuur boven de 16°C waarbij ze alle zuurstof verbruiken. Er ontstaan zo zuurstofloze omstandigheden. Daarna gaat de afbraak van het organisch materiaal verder via vergisting of anaerobe fermentatie. Hierbij ontstaan vluchtige en oplosbare verbindingen die dodelijk zijn voor een groot aantal ziekteverwekkers. Wil je de grond ontsmetten dan moet je de bodem in de zomer minimaal vier weken afdekken met luchtdicht plastic.

Gewasresten

Als organisch materiaal kun je gewasresten gebruiken: gras, gehakselde groenbemesters of zetmeelrijke en eiwitrijke restmateiralen. Gecomposteerde materialen zijn minder geschikt, want de makkelijke afbreekbare componenten zijn immers al verteerd. Je kunt ook de resten van afrikaantjes (Tagetes) of Japanse haver gebruiken die als gewas een bestrijdend effect hebben tegen het wortellesieaaltje. De grootste kostenpost van de anaerobe grondontsmetting is het aanbrengen van plastic. De brochure noemt een kostenpost van 3.000 euro per hectare.

Alternatief

Met deze manier van grondontsmetting kun je een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem onderdrukken. De methode is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metam-natrium), de methode die gebruikt wordt ter bestrijding van aaltjes en een aantal ziekteverwekkende bodemschimmels, zoals Fusarium en Verticillium.

Het onderzoeksproject Beter Bodembeheer is een project van de Publiek Private Samenwerking Bodem (PPS Bodem). De PPS Duurzame Bodem wil door wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Meer over informatie over het onderzoek binnen de PPS Duurzame Bodem vind je op www.beterbodembeheer.nl

(Bron foto: PPS Duurzame Bodem)