Menu
Nieuws

Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 een duidelijke groei zien ten opzichte van 2016. Zo groeide de biologische varkenshouderij, de biologische akkerbouw en nam het areaal biologische landbouwgrond toe.

false