Nieuws

Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 een duidelijke groei zien ten opzichte van 2016. Zo groeide de biologische varkenshouderij, de biologische akkerbouw en nam het areaal biologische landbouwgrond toe.

De groei van de biologische landbouw liet in 2017 onder andere een groei zien van de biologische varkensstapel (+ 24,2%), de productie van biologisch varkensvlees (+26,3%) en een toename in het areaal landbouwgrond (+7,6%), zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook de biologische melkveehouderij groeit. In 2017 werd 12,4% meer biologische melk aangevoerd. En in de akkerbouwsector groeide met name de productie van biologische aardappelen, van 27 miljoen kilo in 2206 naar bijna 60 miljoen kilo in 2017. Dat is een toename van 118,8%.

Areaal

In het nieuwsbericht 'Biologische landbouw groeit' dat het CBS op 19 juli uitbracht, zijn links naar tabellen en grafieken opgenomen. De biologische melkveehouderij neemt qua areaal een groot deel van de biologische productie in beslag. Van de 56,4 duizend hectare voor biologische landbouw, is 40,1 duizend hectare in gebruik voor grasland en groenvoedergewassen. Voor de akkerbouw is 10,9 duizend hectare in gebruik.

Aardappelen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de biologische aardappel in opkomst is. Dat de opbrengst van biologische aardappelen in 2017 zo fors toenam in vergelijking met 2016, is te verklaren door weersomstandigheden waardoor de aardappelziekte Phytophthora kon toeslaan. In 2016 was de opbrengst van biologische consumptieaardappelen 24,2 ton per hectare, in 2017 was dat 51,3 ton per hectare. In de gangbare landbouw bedroegen de opbrengsten in de jaren respectievelijk 44,8 en 52,9 ton per hectare.

Tuinbouw

Opvallend is verder da bijna de helft van de productie van rode bieten biologisch is, en dat van het areaal komkommerachtigen als pompoenen en courgettes in de vollegrondstuinbouw meer dan de helft biologisch geteeld wordt.

(Bron foto: Thinkstock)