Nieuws

Biologische landbouw in het onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.

Naast de complete opleiding voor biologisch-dynamische landbouw op mbo- niveau aan de Warmonderhof in Dronten , onderdeel van Aeres, is er ook aandacht voor biologische landbouw bij andere agrarische onderwijsinstellingen, zowel op mbo als hbo-niveau. Vakblad Ekoland zet in een artikel de initiatieven op een rij.

Voor het groene mbo kunnen scholen er sinds 2018 voor kiezen het keuzevak 'Biologische bedrijfsvoering' aan te bieden. Drie agrarische opleidingscentra (AOC's) toonden vanaf het begin belangstelling. Clusius College en Nordwin hebben inmiddels twee jaar ervaring met dit keuzevak, zo blijkt uit het artikel. Terra is in schooljaar 2019-2020 voor het eerst begonnen met dit keuzevak.

Keuzevak

Clusius College en Nordwin werken beide met een kleine en gemotiveerde groep studenten. Zo gaat docent Raymond Zijp uit Alkmaar met zeven leerlingen zoveel mogelijk 'de boer' op om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. In Leeuwarden werkt melkveehouder en docent Durk Oosterhof met een groep van tien leerlingen. Terra, die het keuzevak in Meppel voor het eerst aanbood, werkte met een grotere groep. Een deel van de leerlingen bleek matig geïnteresseerd. Vooral eerste- en tweedejaars leerlingen hadden nog onvoldoende basiskennis, zo blijkt uit het artikel. 

De scholen kunnen daarbij gebruik maken van het gratis online lesmateriaal 'Biologische bedrijfsvoering' dat via Groen Kennisnet ontsloten wordt. Dit lesmateriaal wordt goed gebruikt, zo blijkt uit het artikel. Daarnaast gebruiken hbo-instellingen dit materiaal voor nascholing van docenten die meer met biologisch in hun lessen willen doen.

HBO

Op het hbo-instellingen wordt aandacht besteed aan biologische landbouw in Dronten (Aeres) en Leeuwarden (Hogeschool Van Hall Larenstein). Aeres biedt een minor 'Biologische landbouw'. 22 studenten kozen in schooljaar 2019-2020 voor die minor. Hogeschool van Hall Larenstein biedt tweejarige Associate Degree (AD) opleiding Biologische Melkveehouderij aan. Vorig schooljaar kozen 5 studenten voor deze opleiding. 

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de Biokennisweek georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.

(Bron foto: Shutterstock)