Menu
Nieuws

Biologische melkvee­houderij draagt bij aan lagere stikstofuitstoot

Rood-bonte melkkoeien in de wei
Bron foto: Onbekend (Vrij gebruik)
Samenvatting
  • Onderwerp
    stikstofuitstoot
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Bekijk de bronnen
Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies. Daarnaast biedt een biologische bedrijfsvoering kansen voor herstel en versterking van natuur, water en bodem en het afremmen van de klimaatverandering. Dit past bij de doelen die zijn geformuleerd in het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG).

false

false

Meer informatie

(1)