Nieuws

Biologische producten met maatschappelijke waarde

Betekenisvol biologisch ondernemen gaat niet alleen over het duurzaam produceren van voedsel. Belangrijk is ook de maatschappelijke waarde van een product te vergroten. Dat doe je door burgers te betrekken bij bedrijven in de voedselketen. De brochure 'Verbindend ondernemen' laat zien hoe dat kan.

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor biologische ondernemers in de land- en tuinbouw. Het idee is dat zich richten op de de drie elementen - of de drie p's - die verband houden met duurzame ontwikkeling: people, planet en profit. Maar in de praktijk is de aandacht vooral gericht op de laatste twee p's: profit en planet. Wat levert het op? En wat is het effect op het milieu? De eerste p - people - is veelal het wat ondergeschoven kindje in vergelijking met profit en planet, schrijven de opstellers van de brochure 'Verbindend ondernemen'.

Burgers

Onderzoekers van Wageningen University & Research gebruikten de p van people om te zoeken naar mogelijkheden om verdere groei en nieuwe impulsen in de biologische sector te realiseren. Dat deden ze binnen het project 'Nieuwe businessmodellen voor verbinding met consument en burger in de biologische voedselketen'. De sociale dimensie stond centraal bij de zoektocht. Hoe kunnen wensen en waarden van burgers en consumenten een rol spelen bij het het opzetten van nieuwe businessmodellen? Zijn er nieuwe vormen van verbinding tussen bedrijven in de voedselketen en burgers en consumenten die er een rol in kunnen spelen?

Betekenisvol ondernemen

In de brochure - of het inspiratieboekje - staat veel achtergrondinformatie over bedrijfseconomisch deken, gedeelde waardecreatie en zinvol maatschappelijk ondernemen. Bij de zoektocht naar het onderscheidend vermogen van de biologische sector ontstond het begrip 'betekenisvol biologisch ondernemen'. Daarbij hebben de auteurs een verdienmodel voor ogen waar zowel aandacht is voor het creëren van meerwaarde van een product als het vergroten van de maatschappelijke waarde in een keten.

(Bron foto: Thinkstock)