Nieuws

Biologische telers bedenken stoommethode bollen

Een aantal biologische telers is op zoek gegaan naar milieuvriendelijke ontsmettingsmethoden van bollen om schimmels en bacteriën te voorkomen. Resultaat: een energiezuinige warmtebehandelingsmethode.

Het voorkomen van schimmels en bacteriën als stengelaaltjes, valse meeldauw, bacterierot en koprot, blijkt een lastige opgave te zijn. Zo krijgen narcissen en lelie vaak een warmwaterbehandeling, maar in het water verspreiden micro-organismen zich snel. Met behulp van formaline wordt het water ontsmet, maar dit middel mag zeer beperkt, via vrijstellingen, worden gebruikt in hyacint en lelie. Zie Onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van formaline in de bollenteelt van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO, Wageningen UR).

Formaline vervangen: lastig

In dit rapport uit 2013 is te lezen dat het gebruik van formaline in de toekomst mogelijk helemaal verboden zal worden. 'Om problemen met ziekteverspreiding tegen te gaan is er zeer dringend behoefte aan een alternatief voor formaline'. Verderop is echter te lezen dat uit het onderzoek van PPO blijkt dat het vervangen van formaline bij de toepassingen als warmwaterbehandeling en voorweken lastiger blijkt dan gedacht.

Alternatief: biologische vinding

Een jaar later, zie het artikel Ziekte aanpakken met hitte in vakblad LandbouwMechanisatie, lijkt er een oplossing voorhanden. In elk geval voor sjalotten, uien en knoflook: de gewassen van de telers die (met DLV Bouw Milieu en Techniek en Dijksma Koudetechniek) een warmtebehandelingsmethode ontwikkelden. Deze energiezuinige methode droogt de bollen én bestrijdt de ziekten in één handeling, meldt LandbouwMechanisatie. In het blad is te lezen hoe het systeem precies werkt –zo wordt onder meer gebruik gemaakt van verdampers die zowel kunnen koelen als verwarmen- en hoeveel de verschillende gewassen worden opgewarmd.


(Bron foto: Pixabay)