Nieuws

Biomassa en wat het bedrijfsleven ervan brouwt

Investeringen in biobased projecten waren in 2012 vooral bio-energie gerelateerd en in de tweede plaats aan biomaterialen. ‘De materialensector leverde met een toegevoegde waarde van 2,0 tot 2,4 miljard euro veruit de belangrijkste bijdrage aan de biobased economy (red: in 2011)’.

Daarna, betreffende toegevoegde waarde, volgen de chemiesector (542 miljoen euro, waarvan 100 miljoen voor biobrandstoffen) en de energiesector (70 miljoen euro). Dit is te lezen in een brief van Henk Kamp, minister van Economische Zaken, aan de Tweede Kamer: ‘Evaluatie en Monitoring Programma BioBased Economy’ (BBE). In zijn brief verwijst hij naar een viertal rapporten.

Waarde en transitieproces

Kamp schetst in zijn brief, gebaseerd op de rapporten een algemeen beeld van de markt. Zo is in 2012 is voor 70 miljoen euro door het bedrijfsleven geïnvesteerd in biobased projecten en blijkt dat de biobased economie in Nederland in 2011 een geschatte toegevoegde waarde had van 2,6 tot 3,0 miljard euro. ‘Dit betreft maaksector (materialen), de chemiesector en de energiesector. Het aandeel biobased van deze sectoren gezamenlijk bedroeg inmiddels ongeveer 0,5 tot 0,6% van de totale Nederlandse economie. Deze biobased bedrijven waren in 2011 goed voor 29.300 tot 33.400 arbeidsplaatsen (FTE)’.

Verder legt de minister kort uit dat de overgang naar een biobased economy een transitieproces is met vier fasen. 'Het grootste gedeelte van de bedrijven bevindt zich op dit moment in de voorfase en een klein gedeelte in de opstartfase'. Daarop volgen de versnellingsfase en stabilisatiefase.

Green Deals

Investeringen waren in 2012 in de eerste instantie gericht op bio-energie, bij Green Deals is het accent datzelfde jaar verschoven van bio-energie naar biobased grondstoffen (vergeleken met 2011). Opvallend is sowieso dat de biobased economy als geheel een van de meest voorkomende thema's is in de Green Deal-aanpak: ‘ruim 40% van de deals bevat acties gericht op het versterken van de biobased economy’.

Van wetgeving tot netwerken

Waar de hoeveelheid evaluatie- c.q. monitoringsrapporten over programma BBE groot is, is ook de variatie aan vrijgekomen informatie groot. Onderwerpen die aan de orde komen en worden aangestipt in Kamps brief zijn onder meer: Nederlandse koplopers, inzet op marktprikkels/beïnvloeden investeringsklimaat, stimulerend kader met dynamiekbevorderende wet- en regelgeving (zo zijn 30 belemmeringen opgelost), innovatie, overheid als netwerkpartner en regionale netwerken.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)