Nieuws

Biomerkers in melk: een bron van informatie

Biomerkers in de melk, stoffen die als indicator kunnen fungeren over de gezondheid of vruchtbaarheid van de koe, kunnen van grote waarde zijn voor veehouders. Met een infraroodtechnologie kun je de aanwezigheid van die stoffen in de melk snel analyseren.

Biomerkers zijn stoffen die iets kunnen zeggen over de gezondheidstoestand van de koe, de vruchtbaarheid of het voer. Je kunt denken aan de verhouding tussen vet- en eiwitgehalte of lactose. Bepaalde eiwitten of vetzuren kunnen specifieke informatie geven. PAG (pregnancy associated glycoproteïn), een eiwit, zegt iets over de dracht van de koeien. En de aanwezigheid van bètahydroxy-boterzuur geeft een goede indicatie van ketose of slepende melkziekte. Vakblad Veeteelt ziet veel mogelijkheden voor de toepassing van biomerkers in melk, zo blijkt uit het artikel 'Biomerkers maken management meetbaar'.

Informatiebron

Met infraroodtechnologie, een relatief goedkope techniek, kun je een spectrum vaststellen dat informatie geeft over de samenstelling van de melk. Op basis daarvan kun je vrij makkelijk biomerkers opsporen. Melk is zo een hele rijke informatiebron. In het artikel worden verschillende mogelijkheden genoemd.

Vetzuren in de melk zouden aanwijzingen kunnen geven over het voer van een koe: vers gras of mais. Zo kun je een indicator hebben voor weidegang. Andere mogelijkheden zijn de ontwikkeling van indicatoren voor dierenwelzijn, voerefficiëntie of methaanemissie. Op dit moment is er veel onderzoek naar indicatoren voor methaanefficiënte koeien.

Uitdaging

Die ontwikkelingen zijn interessant, ook voor veehouders zelf. Coöperatie CRV is daarom vooral op zoek naar biomerkers die de veehouder kan helpen bij zijn fokkerij of management. Maar de vertaalslag naar de praktijk is nog wel een uitdaging, meldt het vakblad.

(Bron foto: Shutterstock)