Nieuws

Bionext en AOC’s werken aan ontwikkeling keuzedeel biologisch

Onlangs is de ontwikkeling van start gegaan van een digitale module voor de uitvoering van het mbo-keuzedeel Biologische bedrijfsvoering. Dit keuzedeel wordt ontwikkeld door bijdragen van Bionext, Terra, Norwin College, Clusius College en van de provincies Drenthe, Groningen en Noord Holland.

Het keuzedeel Biologische bedrijfsvoering biedt deelnemers van groene opleidingen de mogelijkheid zich voor te bereiden op werken in de groeiende biologische sector.

Leren in de praktijk

Uitgangspunt van de module is action learning: leren in directe uitwisseling met de praktijk. Dit betekent dat de deelnemer actief met opdrachtkaarten aan de slag gaat, veel de praktijk in gaat en dat de theorie aan de opdrachten is gekoppeld. Dat vraagt een onderzoekende houding en kritische blik, precies wat ook van ondernemers in de biologische sector wordt verlangd. De module kan grotendeels plaats- en tijdonafhankelijk worden uitgevoerd, en dus laagdrempelig in het aanbod van de instellingen worden opgenomen.

Vanaf begin schooljaar 2018/2019

De module is volgens plan voor het begin van volgend schooljaar beschikbaar. In september 2018 bijt Nordwin college het spits af met de uitvoering van het keuzedeel met zo’n 14 deelnemers. Later in dat schooljaar volgen Terra, AOC Oost en Groene Welle (in samenwerking met Terra) en Clusius college. Bionext hoopt en verwacht dat ook andere AOC’s zich zullen aansluiten nu er een goede methode voor dit keuzedeel beschikbaar komt.

(Bron Bionext )