Nieuws

Bladschimmelbestrijding voor groene bladen suikerbieten

Het is belangrijk dat bladeren van suikerbieten tot aan de oogst groen moeten blijven. In Unitip-bijeenkomsten is er dan ook veel aandacht geweest voor bladgezondheid.

Unitip is een registratie- en adviesprogramma van Suiker Unie, die leveranciers helpt hun bietenteelt te verbeteren. In ruim veertig Unitip-bijeenkomsten in de afgelopen winter is gesproken over het succes van de teelt van het afgelopen jaar, wat ervan geleerd is en over hoe het nog beter kan. In het artikel ‘Lering uit Unitip’ uit Cosun Magazine (pagina 10 en 11) wordt dit belicht.

Bladschimmelbestrijding

Een van de onderwerpen tijdens de bijeenkomsten was de zorg voor bladgezondheid. Elke Unitip-teler is zich ervan bewust dat het blad tot aan de oogst groen moet blijven. Een juiste bladschimmelbestrijding is cruciaal voor een goed suikergehalte en een goede wortelopbrengst. In de bijeenkomsten is daarom veel gesproken over schimmelherkenning, het gebruik van het beste middel en het volgen van de ontwikkeling van schimmels gedurende het seizoen.

TOPteelt

De agrarische dienst van Suiker Unie heeft in 2014 in het kader van TOPteelt (Teelt Optimalisatie Plan) in enkele regio’s extra aandacht geschonken aan de juiste bestrijding van bladschimmels. In TOPteelt werkt de buitendienst in grotere regio’s samen om in een bepaalde periode een teeltprobleem gestructureerd aan te pakken. Eerst wordt beoordeeld aan welk probleem moet worden gewerkt en hoe hierbij de teler het beste kan worden ondersteund. In 2015 wordt deze actie op het gebied van bladschimmelbestrijding ook in alle andere regio’s uitgevoerd. In het noordoosten is als aandachtspunt bietencysteaaltjes gekozen.


(Bron foto: Pixabay)