Nieuws

Blauwdruk opleidingen hippische sector

De Sectorraad Paarden vindt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet optimaal. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen ontwikkelde een blauwdruk voor nieuwe (inhoud van) opleidingen.

In de rapportage Adviesrapport - Onderzoek naar gewenste vaardigheden en competenties Instructeur en medewerker paardensport/-houderij komt HAS Hogeschool met aanbevelingen. De aanbevelingen voor het goed opleiden van zowel instructeurs, paardentrainers als medewerkers zijn gericht aan het adres van onderwijs, het bedrijfsleven, de SRP en onderzoekinstanties.

Praktijkervaring, samenwerking en specialisaties

Algemeen wordt gesteld dat het nodig is dat studenten meer praktijkervaring opdoen met het oog op betere aansluiting tussen opleidingen en het bedrijfsleven. Ook intensievere samenwerking tussen deze twee werelden kan zorgen voor een betere voorbereiding van de student. 'Daarnaast lijkt het onmogelijk om binnen de huidige opzet van het MBO alle gewenste uitstroomeisen te realiseren. Het is daarom noodzakelijk dat er binnen en naast deze Mbo-opleidingen gerichte specialisaties aangeboden worden in de vorm van trainingen, workshops, opleidingen of masterclasses'.

Algemene adviezen

Op basis van voornoemde hoofdconclusie is een algemeen advies om aanluiting te borgen, onder meer door diepgaande integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen en het ontwikkelen van specialistische cursussen. Verder is het belangrijk dat leermeesters in de praktijk gevonden worden en worden bijgeschoold om studenten te kunnen begeleiden. Ten aanzien van toekomstige hippische medewerkers zouden sectorpartijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en een aansturende en coördinerende rol moeten aannemen.

Een vierde, algemeen, advies is om verder onderzoek te verrichten naar de behoefte aan masterclasses en opleidingen, cursussen en workshops ten behoeve van verbreding en bijscholing van werknemers en ondernemers in de hippische sector. Zie het rapport, dat recent is gepresenteerd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, voor een meer gedetailleerde uitwerking van de adviezen.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties