Nieuws

Blauwdruk voor regionale verwaarding van reststromen uit glastuinbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    Verwaarding Reststromen Glastuinbouw
  • Interessant voor
    Glastuinder
Bekijk de bronnen
Ook voor de glastuinbouw biedt de transitie naar een circulaire economie kansen. De reststromen uit de glastuinbouw kun je verwaarden door vezels te gebruiken als grondstof in de biobased economy. Een brochure geeft zicht op een tiental mogelijke ketens voor verwaarding van reststromen.

In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025 werken SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), Biobased Greenport West-Holland, andere Greenports en een aantal ministeries samen aan het verwaarden van reststromen. Als onderdeel van dat programma onderzocht SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) met BioTreatCenter hoe je met een regionaal Biomassa Living Lab de verwaarding van reststromen in nieuwe ketens kunt versnellen door een tiental nieuwe waardeketens in beeld te brengen. Van die verkenning is een blauwdruk gemaakt die gebruikt kan worden voor de opzet van een regionale Biomassa Living Labs.

Reststromen

Je kunt de reststromen uit de glastuinbouw op verschillende manieren bewerken of verwerken zoals verkleinen, zuiveren, persen of drogen, zo blijkt uit de factsheet. Na raffinage kun je de producten gebruiken als grondstof voor de biobased economy: cosmetica, chemie of je gebruikt het als grondstof voor diervoer of humane voeding.  Je kunt de restproducten ook gebruiken om er insecten op te kweken die je weer als eiwitten of voedsel kunt toepassen. Pulp kun je gebruiken voor verpakkingen of bouwmaterialen. En je kunt de restmaterialen vergisten, voor energie opwekking of composteren.

Aanbevelingen

Bij al deze waardestromen blijft financiering een lastig punt. Voor individuele ondernemers zijn er verschillende voucherregelingen. In een living lab zou je kunnen samenwerken met verschillende partijen waardoor de investeringsbereidheid door private partijen groter wordt.

In de factsheet worden een aantal aanbevelingen genoemd voor een Biomassa Living Labs zoals organiseer regionaal draagvlak, breng regionale marktsegmenten in beeld volgens de ‘piramide van waarde’, communiceer over de kansen en breng de regionale biomassa in kaart.

(Bron foto: Shutterstock)

Bronnen

(5)