Nieuws

Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok

Om veehouders te helpen met het verbeteren van opfok van jongvee is er een blauwdruk kalveropfok ontwikkeld. Aan de hand van een checklist kan een veehouder snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: gezondere kalveren, minder kalversterfte minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe. Veel veehouders weten dat. Ze zijn ook wel gemotiveerd om verbeteringen door te voeren, maar de praktijk is soms anders. De jonge veehouder Koen Hobbelt heeft als student ervaren dat er veel kennis is over jongveeopfok, maar dat veehouders hier niet altijd van profiteren. Hij denkt dat dit komt doordat deze kennis versnipperd bij de veehouder terechtkomt.

Blauwdruk

Om veehouders te helpen de kalveropfok te optimaliseren en zo de kalversterfte te verminderen, is op intiatief van HAS Den Bosch in samenwerking met diverse bedrijven en dierenartsen het project 'Blauwdruk kalveropfok' uitgevoerd. Zo werkten Vetvice, FrieslandCampina, MSD Animal Health, CalfOTel, Agrifirm en Nutrifeed mee aan het project.

Een groep dierenartsen stelde een eerste concept op van die blauwdruk die bestaat uit een lijst met succesfactoren. Je kunt denken aan huisvesting, hygiëne, werkwijze en organisatie. Studenten van HAS Hogeschool testten de blauwdruk in de praktijk. Koen Hobbelt was een van de studenten die meewerkte aan de blauwdruk. In het artikel 'Blauwdruk als rode draad voor jongveeopfok' maakt hij duidelijk dat de blauwdruk een basis kan leggen voor een succesvolle opfok van het jongvee.

Succesfactoren

De lijst is opgedeeld per levensfase en per succesfactor is nauwkeurig omschreven wat de ideale situatie zou moeten zijn. Een veehouder kan de checklist samen met zijn adviseurs langslopen en zo ontdekken waar op zijn bedrijf verbeteringen mogelijk zijn. Vakblad Veehoduerij besteedt in een serie van vier artikelen aandacht aan de blauwdruk. Aan de aandacht komen: de geboorte, eenlingboxen, groepshokken en ligboxen. In het eerste artikel 'Een goede afkalfstal is het halve werk' staat de geboorte centraal.

Kalveriglo's

Veehouder Ton Miltenburg, die heeft meegedacht aan de ontwikkeling van de blauwdruk, heeft naar aanleiding van het project zijn houten kalverhokjes vervangen door kalveriglo's die beter schoon te maken zijn. Zo kon hij de besmetting met clostridium verminderen. Juist om die cryptosporidiumbesmetting te verminderen, is het voor veehouders zaak te zorgen voor een praktisch ingerichte afkalfstal, zo luidt het advies. Zo maak je het zelf makkelijker en zorg je dat een kalf na geboorte snel biest en een schoon hok krijgt

(Bron foto: Pixabay)

Links

(8)