Nieuws

Blauwtong sluimert in Europa

Nederland is officieel vrij van blauwtong, een besmettelijke virusziekte bij schapen en runderen. Maar afgelopen zomer is de ziekte opgetreden in Frankrijk.

Blauwtong is een virusinfectie bij schapen en runderen. Een infectie kan grote gevolgen hebben. Dieren, vooral schapen, worden ernstig ziek en sterven. Het virus wordt overgebracht door knutten (Culicoides imicola muggen).

Serotypen

Van het bluetongue-virus (BTV) is zijn 24 serotypen bekend. Tussen 2006 en 2008 heeft de Nederlandse veehouderij te kampen gehad met het type BTV-8. Na een intensieve vaccinatiecampagne verdween de ziekte uit ons land. Sinds 2012 heeft Nederland de status bluetongue-vrij. Maar het virus is nog niet verdwenen uit Europa. In Europa is het voorkomen van BTV-1, 2, 4, 8, 9 en 16 gemeld.
Afgelopen twee jaren was er een uitbraak van het BTV-4 in Zuidoost-Europa. En in augustus 2015 is in Frankrijk een besmetting gevonden met BTV-8, meldt vakblad Veehouder & Veearts in het artikel ‘Bluetongue serotype 8: een oude bekende, maar hoe ziet bluetongue er ook al weer uit?

Verschijnselen

Dieren die besmet zijn met BTV-8 vertonen diverse klinische verschijnselen zoals koorts, ontsteking van het mond- en neusslijmvlies, oedeem en spierbeschadigingen. De ernst van de verschijnselen hangt af van de virulentie van het virus en het ras en de weerstand van de gastheer.

Vooral schapen worden ziek. Ze kunnen suf worden en hebben geen eetlust. Ze speekselen overvloedig. Omdat spieren worden aangetast, kunnen ze stijf zijn of verlamd raken. De blauwe tong, die ontstaat door zuurstofgebrek en waaraan de ziekte haar naam dankt, wordt maar zelden gezien.

Melden

Veehouders moeten alert zijn op verschijnselen van blauwtong. Als ze een infectie vermoeden, zijn ze wettelijk verplicht dit te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  

(Bron foto: Thinkstock)