Nieuws

Bloembollenkeuringsdienst: Wees alert op virussen

De Bloembollenkeuringsdienst kan veel. In een dag kan de dienst 250 leliepartijen toetsen op zes virussen. Maar kwekers moeten zelf ook alert blijven.

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) in Lisse toetst bloembollen op aanwezigheid van ongewenste organismen, vooral virussen. Per jaar voert de dienst 6,5 miljoen analyses uit. Vakblad BloembollenVisie laat in drie artikelen enkele medewerkers aan het woord over het werk bij de dienst. Laboratoriumhoofd Ton Schadewijk blikt - net voor zijn pensionering - in het artikel 'Vak moet snel anticiperen op nieuwe ziekteverwekkers' terug op zijn werk. In twee andere artikelen komen keurmeester Nico Paarlberg en Willo Swarts aan het woord.

ELISA-toets

Schadewijk ziet dat het werk van de keuringsdienst een enorme groei heeft doorgemaakt. In 1979, toen hij er begon, werd de ELISA-toets ingevoerd zodat je virussen makkelijker kon aantonen. 'Die ELISA-toets is bijzonder belangrijk geweest voor de groei van het gewas lelie,' zegt hij. Zo kon de dienst makkelijk aantonen dat lelies, die toen vanuit Japan geïmporteerd werden, allemaal virusziek waren. Nog steeds wordt die toets veel toegepast, aldus Schadewijk: 95 % van de toetsen is een ELISA-toets.

Een nieuwe techniek is de PCR-toets. Dankzij die toets kwam de keuringsdienst op het spoor van PlAMV (Plantago Asiatic Mosaic Virus) in lelie. Aan de hand van de symptomen, vlekjes op de bladeren, dachten onderzoekers lang dat het om calciumgebrek is. Nu weten ze dat het om het PlAMV-virus gaat.

Hygiëne

De dienst toetst partijen en voert diagnoses uit. Maar Schalkwijk raadt telers aan ook zelf op te letten. Het PlAMV-virus kon zich door de toenemende mechanische verwerking razendsnel verspreiden. "Wees alert," zo waarschuwt hij, "reageer direct als je afwijkende ziektebeelden ziet en wees uiterst zuinig op virusvrije partijen. Als telers strikt omgaan met hun bedrijfshygiëne en goed partijbeheer, dan vermindert de kans dat virusvrije partijen virusbesmet raken."

De keurmeesters Nico Paarlberg en Willo Swart werken in de buitendienst. Beide hebben hun rayon in Noord-Holland. Ze doen veldkeuringen, voeren veldexperimenten uit en keuren voor de export. Interessant werk, vinden ze. Swart leert elke dag wat nieuws.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Leo Langen)