Nieuws

Blog over verborgen interactie tussen plant en bodemleven

Doorsnede bodem
Bron foto: J. Helgason, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Onderzoek naar interactie tussen plant en bodemleven
  • Interessant voor
    Melkveehouders, natuurbeheerders, docenten en studenten bodembiologie, plantenbiologie & ecologie
Bekijk de bronnen
Voor planten is de bodem waarin ze wortelen geen simpele bak met voedingsstoffen. Er is sprake van een dynamische wisselwerking tussen de plant en een gigantische verscheidenheid aan micro-organismen die in de bodem huist. Dr. Marie J. Zwetsloot doet onderzoek naar dit rijke bodemleven. Met als ultiem doel om grasland te kunnen verrijken met plantensoorten die bijdragen aan een circulaire en natuurinclusieve landbouw. In een blog op Groen Kennisnet doet ze verslag.

Onderzoek naar hoe plantensoorten in graslanden de bodem beïnvloeden zal uiteindelijk nieuwe inzichten opleveren voor de praktijk. Het ultieme doel is om plantensoorten te selecteren die de cyclus van koolstof en voedingstoffen in de bodem kunnen optimaliseren. Dit kan bijdragen aan het realiseren van de kringloop- en klimaatdoelen van de Nederlandse landbouw.

Er is al een trend om diverse zaadmengsels in te zaaien op melkveebedrijven, in plaats van alleen maar Engels raaigras. Onderzoek laat zien dat dit de bovengrondse biodiversiteit, zoals insecten en weidevogels, enorm bevordert. Als we de kennis over ondergrondse processen meenemen in het samenstellen van deze zaadmengsels, komen we nog dichter in de buurt van een circulaire en natuurinclusieve landbouw.

Dr. Marie J. Zwetsloot is universitair docent in de bodembiologiegroep van Wageningen University. Via een NWO-Venibeurs zal zij samen met PhD- en MSc-studenten onderzoeken wat de interacties tussen planten, micro-organismen en bodemdeeltjes betekenen voor het functioneren van het ecosysteem en de bodem in het bijzonder. Voor GroenKennisnet schrijft ze elk kwartaal een blog over de ondergrondse taal van planten en de vorderingen binnen haar eigen onderzoek.