Nieuws

Bodem Resetten met Herbie

Veldproeven met een nieuw middel voor anaerobe grondontsmetting lijken veelbelovend. Het is milieuvriendelijk en de toepassing kost de helft minder tijd.

Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Bodem Resetten is een “groene” manier van anaerobe grondontsmetting en kan mogelijk een milieuvriendelijk -en voor omwonenden veilig- alternatief bieden. In het rapport 'Bodem Resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting' van PPO, Wageningen UR, worden de resultaten van veldonderzoeken met deze nieuwe methode bekend gemaakt.

Herbie

Thatchtec BV heeft samen met Wageningen UR het middel Herbie®, ontwikkeld voor anaerobe grondontsmetting. Dit is een gemakkelijk afbreekbaar eiwit met een constante en bekende kwaliteit, ingewerkt in de bodem. Het middel is afkomstig van plantaardige reststromen uit de agro-industrie en is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. Na inbrengen wordt de bodem gedurende twee tot drie weken afgedekt. Bij de huidige methoden, waarbij grote hoeveelheden organisch materiaal , meestal gras, worden gebruikt, vereist de toepassing zes weken in de zomerperiode.
Vanaf 2006 tot 2014 zijn talloze emmerproeven onder geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd door PPO-AGV met goede resultaten. Die hebben in 2014 een vervolg gekregen in een veldonderzoek.

Coating

Uit het veldonderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

  • Voor voldoende effectiviteit lijkt ook in de veldproeven, net als in eerdere emmerproeven, de gemiddelde etmaaltemperatuur minimaal 16°C te moeten zijn.
  • Folie-afdekking is kwetsbaar. Wind, wild en vogels kunnen de folie beschadigen, waardoor weer zuurstof in de grond kan indringen.
  • Een op kleine schaal geteste plantaardige coating is mogelijk een alternatief op termijn; de zuurstofbarrière was even goed als van plastic folie. Doorontwikkeling van dit type coatings verdient de aandacht gezien de problemen met folieafdekking.

De vloeibare formulering van Herbie® lijkt volgens de onderzoekers het meeste perspectief te bieden. In 2015 wordt het onderzoek binnen de Publieke Private Samenwerking (PPS Bodem Resetten) voortgezet op basis van de behaalde resultaten in 2014. Het doel daarvan is om Bodem Resetten betrouwbaar en technisch en economisch haalbaar te maken voor buitenteelten.

Foto: Pixabay