Menu
Nieuws

Bodembeheer met organische mest en biologische teelt

In het onderzoeksproject Bodemkwaliteit op zand is gedurende zes jaar onderzocht wat het effect is van organische mest en biologische teelt op de bodemkwaliteit. Organische mest en biologische bedrijfsvoering zorgen dat het organisch stofgehalte in de bodem stijgt. Maar een effect op de bodemkwaliteit is niet duidelijk vastgesteld.

false