Nieuws

Bodembeleefdagen bij Mulder Agro

Ooit door een sleuf van anderhalve meter in de grond een seminar bereikt met keuze uit meer dan 20 masterclasses of workshops?

Het Jaar van de Bodem

Er was veel te beleven op de bodem dagen bij Mulder Agro; een bedrijf dat zich al jaren inspant en aandacht vraagt voor de kwaliteit van de bodem. Juist in dit jaar van de bodem kwamen ruim 500 bezoekers naar Kollumerzwaag om meer te weten te komen, want het blijkt dat kennis over de bodem bij veel mensen maar zeer beperkt is. Niet alleen boeren, onderwijs en adviseurs lieten zich voorlichten maar ook ruim 120 burgers schreven zich in voor de diverse workshops.

De boer wordt de dokter van de toekomst

De vrijdag was speciaal ingericht voor boeren met tal van experts op het gebied van bodem en de relatie met voer of voedsel. Immers hoe je het ook wendt of keert, al ons voedsel wordt geproduceerd op de grond onder onze voeten. Het is heel logisch dat de kwaliteit van het voedsel samenhangt met de grond waarop het groeit maar toch denken we er niet zo bij na. Het thema “de boer wordt de dokter van de toekomst” was daarom goed gekozen want steeds werd duidelijk gemaakt dat willen we gezond oud worden, we onze bodems moeten koesteren. Dit werd tijdens het seminar op de vrijdagavond nogmaals benadrukt door Wiepk Voskamp, de lector duurzame melkvee en Martien Lankester die de functie van arts combineert met die van boer. Boeren kregen de opdracht om duurzaam in te zetten op de bodem door een meer natuurlijke vorm van beheer en de trend werd geschetst van consumenten die meer-waarden-denken. Ze zien de boer als leverancier van smakelijke en mooie producten, als rentmeester van bodem en landschap, als verzorger van ecosystemen en biodiversiteit, oplosser van klimaatproblemen en leverancier van gezondheid.

Drones en demo's

Op de zaterdag kwamen de burgers maar ook boeren en hun adviseurs naar interessante lezingen over o.a. de vruchtbare moestuin maar ook naar de zelden besproken aspecten van de bijenteelt. En er was wederom belangstelling voor de drones die hun opmars maken. Op het voedselplein konden de bezoekers terecht voor een smakelijk hapje of drankje en op het beursplein stonden diverse stands. Loonwerkers toonden hoe ze met speciale machines de grond bewerken.

Doordat Nordwin College het evenement mede ondersteunde en op initiatief van het CIV melkveehouderij werd ruim 10 uren beeldmateriaal verzameld. Dit zal in samenwerking met het Ontwikkelcentrum worden bewerkt tot interessant lesmateriaal om vervolgens te worden gepubliceerd op Groen Kennisnet


(Bron foto: Nordwincollege.nl)