Nieuws

Bodembewerking in beweging

Nieuwe inzichten over bodemverdichting, niet kerende grondbewerking en groenbemesters. In het blad Landbouwmechanisatie wordt er uitgebreid aandacht aan besteed.

In het artikel ‘Bodem ontzien: meer aandacht voor de grond’ gaat het over de strijd tegen bodemverdichting. Emeritus hoogleraar Bodemkunde Johan Bouwma vindt het een belangrijk onderwerp. ‘We moeten veel meer aandacht geven aan bodemverdichting. Want als je daar eenmaal last van hebt, is die moeilijk op te heffen. Zeker op zavel- ­en klei­gronden.’ Om bodemverdichting te voorkomen is volgens hem het meten van het vochtgehalte van de bodem in het groeiseizoen van groot belang, omdat het kan aangeven of verdichting op de loer ligt.
Verder wordt in het artikel aandacht besteed aan een teeltsysteem met rijpaden en kleine machines, om zo bodemverdichting door machines te beperken.

NKG

In vergelijking met het buitenland zijn er maar relatief weinig boeren die al afscheid hebben genomen van hun ploeg, valt te lezen in het artikel ‘Bodemleven is de nieuwe ploeg: de techniek van de niet-kerende grondbewerking’. Het lijkt erop dat telers eerst meer bewijzen willen zien die het gelijk aantonen van niet-kerende grondbewerking (NKG). In het artikel wordt uitgelegd dat NKG meer behelst dan simpelweg niet meer ploegen. NKG stoelt op drie belangrijke basisprincipes: minimale grondbewerking, zoveel mogelijk bedekking van de bodem en een zo divers mogelijke vruchtwisseling.

Snijschijven

Het artikel ‘Biet: zonder bewerking gaat het niet’ gaat over bieten zaaien in een groenbemester. Dat lukt niet zonder de grond te bewerken, maar met een beperkte grondbewerking gaat het wel. Het is dan wel zaak om de zaaimachine uit te rusten met snijschijven. Die worden door akkerbouwers en loonwerkers de laatste jaren massaal aangeschaft, waarmee ze vooral inspelen op de nieuwe vergroeningseisen. Die leiden er namelijk toe dat akkerbouwers na aardappelen en tarwe meer groenbemesters inzaaien. Met de snijschijven zijn ze voorbereid op die veranderende omstandigheden.(Bron foto: Pixabay)