Nieuws

Bodemenergie benutten in varkenshouderij

De varkenshouderij kan mogelijk profiteren van de mogelijkheden van warmte en koude opslag in de bodem (WKO). Tijdens de bijeenkomst ‘Energiebesparing, ga tot op de bodem’ van VarkensNET die eerder deze maand vele sprekers trok, is hier uitgebreid bij stilgestaan.

In een nieuwsbericht op de website van VarkensNET staat een uitgebreid verslag van de sprekers en de onderwerpen (overzicht presentaties ‘Energiebesparing, ga tot op de bodem') die aan de orde kwamen.

Warmte en koude opslag

In het nieuwsbericht wordt ook uitgelegd wat WKO inhoudt. ‘Het principe komt erop neer dat in de zomer koud grondwater gebruikt wordt om de stallucht te koelen. Het water wordt daarvoor opgepompt, de stallucht wordt gekoeld en het opgewarmde water wordt teruggepompt in de bodem. In de winter wordt de warmte van dit water weer gebruikt om de lucht in de stal op te warmen’. VarkensNET stelt dat hiermee een ‘enorme reductie’ op het gasverbruik is te realiseren.

Presentaties

Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: energieverbruik landbouw & doelstellingen Agro Cluster (inclusief principe bodemenergie), diergezondheid in relatie tot energiebesparing, potentieel aan thermische energie en terugverdientijden, optimaal stalklimaat versus zo laag mogelijke kosten, praktische energiebesparingstips, waarschuwing voor teveel optimisme en overheidsdoelstellingen ten aanzien van duurzame energie (Rabobank Cijfers & Trends - Thema-update: Duurzame energie).

Uit de praktijk

Naast presentaties zijn twee video’s getoond van varkenshouders die werken met WKO: zeugenhouder Marko van Asten en vleesvarkenhouder Jos van Acht. VarkensNET: ‘Naast een uitleg hoe de systemen werken bleken beide ondernemers vooral enthousiast over het stabiele klimaat met deze systemen. Er wordt beter geventileerd, systemen lopen probleemloos en ondernemers ervaren geen last van te hoge/lage buitentemperatuur’.


(Bron foto: Thinkstock)