Menu
Nieuws

Bodemkaart en geomorfologische kaart: update en toepassing

veldwerk
Bron foto: Marte Hofsteenge, Wageningen University & Research
Informatie over de bodem en het aardoppervlak van ons land is via bodemkaarten en geomorfologische kaarten voor iedereen beschikbaar, in de vorm van GIS-bestanden. Wageningen Environmental Research (WENR) actualiseert ieder jaar een deel van deze kaarten, in opdracht van het Ministerie van LNV. Behalve de actualisatie laat het WENR ook vier toepassingen zien van bodemkaarten en geomorfologische kaarten.

Bronnen

(2)