Nieuws

Bodemkaart vrij beschikbaar

De Bodemkaart van Nederland is sinds begin juli voor iedereen vrij toegankelijk. Agrarisch ondernemers of natuurbeheerders kunnen de gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld precisielandbouw of inrichtingsplannen.

De bodemkaart van Nederland is samengesteld op basis van boorprofielen in de bodem tot ongeveer 1,50 meter diep. Wageningen Environmental Research heeft op basis van zo'n 340.000 boorprofielen de Bodemkaart van Nederland vastgesteld. Die bodemkaart bevat meer dan 300 typeringen van de bodem gebaseerd op grondsoorten zoals klei, veen , zand en löss en andere gegevens als zuurgraad, kalkgehalte en organische stof.

Precisielandbouw

Omdat deze bodemkaart een schat aan informatie bevat over de Nederlandse bodem die voor boeren en natuurbeheerders waardevol kunnen zijn, heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische zaken begin juli besloten de bodemkaart voor iedereen toegankelijk te maken. Het ministerie denkt dat die gegevens niet alleen beleidsmatig interessant kunnen zijn, maar ook gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen, zoals precisielandbouw waterbeheer, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting.

Viewer

De bodemgegevens maken deel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) een database met gegevens over bodem, topografie, adressen, gebouwen. Je kunt de bodemkaart raadplegen via een viewer van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Om de bodemgegevens te zien, vink je de laag met de naam 'Bodemkaart 1:50.000' aan. Naast gegevens over bodem, toont de viewer veel andere informatie zoals de gegevens uit het Algemene Hoogtebestand Nederland (AHN), Nationale parken, Natura2000-gebieden, landgebruik of de basisregistratie gewaspercelen (BRP).

(Bron foto: WUR )