Menu
Nieuws

Bodemkwaliteit en stikstofdynamiek

Je kunt in de groenteteelt stikstofbemesting beter afstemmen op de bodem. Met een gezonde bodem is de productie beter en spoelt minder stikstof uit naar het omliggend milieu.

false

Links

(1)